S čím vám můžu pomoci

Architektura

Hledání konceptu a správné uchopení myšlenky investora je vždy základ. Zvlášť u domu, který bude sloužit několika generacím. Stavby výrazně ovlivňují vnímání krajiny či města jak z pohledu kolemjdoucího, tak jeho obyvatele. Proto je třeba k této fázi projektu přistupovat zodpovědně, věnovat dostatek času hledání těch správných tvarů a prostorů. Dům by měl sloužit nám, ne naopak.

Návrhy interiéru

Tvoření interiéru je má srdeční záležitost. Správně navržený interiér čerpá z potenciálu samotného prostoru a odráží osobnost jeho obyvatel, ať už se jedná o vytvoření bezpečného místa, jakožto domova, nebo třeba hotelového pokoje. Dobrý interiér netvoří jen pěkný nábytek, ale také volba barev, materiálů, zamyšlení se o každém milimetru prostoru a správně navrženém osvětlení, aby pobyt v interiéru nebyl příjemný jen ve dne, ale i v noci.

Vizualizace

Vizualizace je úžasný nástroj pro ověření našich představ. Je však potřeba myslet na to, že vizualizace slouží především jako pomůcka naší představivosti a ne k řešení každého detailu. Jiný případ nastává, pokud se jedná o vizualizace komerční, které se nadále budou využívat k reklamě. Zde je dobré dbát na vystihující atmosféru, která správně odprezentuje váš koncept. Vizualizace také nemusí být vždy realistická. často dokážou myšlenku dobře prodat graficky zpracované skicy.

Architektura

Hledání konceptu a správné uchopení myšlenky investora je vždy základ. Zvlášť u domu, který bude sloužit několika generacím. Stavby výrazně ovlivňují vnímání krajiny či města jak z pohledu kolemjdoucího, tak jeho obyvatele. Proto je třeba k této fázi projektu přistupovat zodpovědně, věnovat dostatek času hledání těch správných tvarů a prostorů. Dům by měl sloužit nám, ne naopak.

Návrhy interiéru

Tvoření interiéru je má srdeční záležitost. Správně navržený interiér čerpá z potencionálu samotného prostoru a odráží osobnost jeho obyvatel, ať už se jedná o vytvoření bezpečného místa, jakožto domova, nebo třeba hotelového pokoje. Dobrý interiér netvoří jen pěkný nábytek, ale také volba barev, materiálů, zamyslení se o každém milimetru prostoru a správně navrženém osvětlení, aby pobyt v interiéru nebyl příjemný jen ve dne ale i v noci.

Vizualizace

Vizualizace je úžasný nástroj pro ověření našich představ. Je však potřeba myslet na to, že vizualizace slouží především jako pomůcka naší představivosti a ne k řešení každého detailu. Jiný případ nastává, pokud se jedná o vizualizace komerční, které se nadále budou využívat k reklamě. Zde je dobré dbát na vystihující atmosféru, která správně odprezentuje váš koncept. Vizualizace také nemusí být vždy realistická. často dokážou myšlenku dobře prodat graficky zpracované skicy.

Potřebujete
studii rodinného domu?
konzultaci při výběru nového bytu?
návrh interiéru?
znát možnosti a omezení na vašem pozemku?
pomoc při dokončování interiéru?
radu při výběru nábytku?
/13.9.2020

Psychickou pohodu nejvíce ovlivňuje prostředí, ve kterém trávíme nejvíce času. Pracovní prostředí bohužel až tolik neovlivníme, ale domov, kde se každé ráno probouzíme a kam se unavení vracíme, ano.

Celý článek

Napište mi

KONTAKTY

Ing. arch. Ivana Složilová
Telefon: +420  731-785-301